Egedal Kirke

I 2012 blev jeg kontaktet af Egedal kirke da de havde haft hærværk som havde beskadiget alterudsmykningen.

Alterudsmykningen er skabt af Guldsmed Bent Exner i årene 1989-1990 og det var Bent Exners ønske at alterudsmykningen skulle have lov til at få patina af årenes slid og at denne patina ikke måtte udbedres, men jeg tror ikke at Bent havde noget ønske om at alteret skulle forblive urørt efter hærværk.

Beskadiget skåle blev udskiftet og Rammen på alteret genloddet i samarbejde med Metalmager Rickard Rother.

 

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation